สั่งพิมพ์/Print
     
 
 
   
   Tel : 087-2658669,084-5559700

  Line ID : 0872658669  mail : boy37815@gmail.com
 
 
   
 
 
  » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 2300 บาท
  » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 2890 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 3390 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 2590 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 3390 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 3690 บาท
 
 
   หมายเหตุุ  สามารถสั่งขนาดตามต้องการได้  
     
   
 
 
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 2790 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 3490 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 60*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 4290 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 3190 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 4290 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 75*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 5190 บาท

 
     
     
   
 

โต๊ะโรงอาหารหน้าฟอเมก้าขาว 
ทำจากเหล็ก 1x2 นิ้ว
 
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ม้านั่งไม้ระแนง
   ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 2590 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ม้านั่งไม้ระแนง
   ขนาด 60*150*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 3090 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ม้านั่งไม้ระแนง
   ขนาด 60*180*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 3790 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวม้า นั่งไม้ระแนง
   ขนาด 75*120*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 2690 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ม้าไม้ระแนง
   ขนาด 75*150*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 3790 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ม้าไม้ระแนง
   ขนาด 75*180*75 ซม พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
   ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 4690 บาท

 
     
     
   
 
 
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 2790 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 3490 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 4290 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 3190 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 4290 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 5190 บาท

 
   

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขาตัวไอ เหล็ก 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มิล พ่นสีดำ

 
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 5950 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 6490 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 6990 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 6490 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 6990 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต้็ง ขนาด 75*180*75 ซม 
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 7490บาท

 


โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขาตัวยู  เหล็ก 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มิล 
 
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 5950บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 6490 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 6990 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 6490 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 6990 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต้็ง ขนาด 75*180*75 ซม 
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 7490 บาท

 
  

โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขาไขว้  เหล็ก 2x2 นิ้ว หนา 1.2 มิล
 

 
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 6000 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 6490 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 7000 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 6490 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 6990 บาท
   » โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต้็ง ขนาด 75*180*75 ซม 
   พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 7490 บาท

 
 

โต๊ะไม้ระแนง หรือไม้ยาง (เฉพาะโต๊ะ)
 
  » โต๊ะระแนง หรือไม้ยางขนาด 60*120*75 ซม
  
ราคา 1500 บาท
  » โต๊ะหน้าไม้ยางหรือระแนง ขนาด 60*150*75 ซม
 
ราคา 1800 บาท
   » โต๊ะหน้าไม้ยางหรือระแนงขนาด 60*180*75 ซม
   
ราคา 2200 บาท
   » โต๊ะหน้าไม่ยางหรือไม้ระแนงขนาด 75*120*75 ซม
  
ราคา 1800 บาท
   » โต๊ะไม้ยางหรือไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม
   
ราคา 2200 บาท
   » โต๊ะ หน้าไม้ยางหรือระแนง ขนาด 75*180*75 ซม

ราคา 2500 บาท

โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง พร้อมเก้าอี้เดี่ยว เหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1.2 มิล พ่นสีดำ/ขาว

  
 
  » โต๊ะระแนง หรือไม้ยางขนาด 60*120*75 ซม
      พร้อมเก้าอี้เดี่ยวมีพนักพิง 4 ตัว
  
ราคา 3500บาท
  » โต๊ะหน้าไม้ยางหรือระแนง ขนาด 60*150*75 ซม
      พร้อมเก้าอี้เดี่ยวมีพนักพิง 6 ตัว
ราคา 4700บาท
   » โต๊ะหน้าไม้ยางหรือระแนงขนาด 60*180*75 ซม
      พร้อมเก้าอี้เดี่ยวมีพนักพิง 8 ตัว
ราคา 5900 บาท
   » โต๊ะหน้าไม้ยางหรือไม้ระแนงขนาด 75*120*75 ซม
      พร้อมเกำ้าอี้เดี่ยวมีพนักพิง 4 ตัว
ราคา 3800 บาท
   » โต๊ะไม้ยางหรือไม้ระแนง ขนาด 75*150*75 ซม
       พร้อมเก้าอี้เดี่ยวมีพนักพิง 6 ตัว
ราคา 5500 บาท
   » โต๊ะ หน้าไม้ยางหรือระแนง ขนาด 75*180*75 ซม
       พร้อมเก้าอี้เดี่ยวมีพนักพิง 8 ตัว
ราคา 6500 บาท


 โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้อัด ปิดฟอเมก้าขาว
ขาเหล็ก 1.5 นิ้ว หนา 1.5 มิล พ่นดำ  

 
  » โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้อัด ขนาด 60*120*75 ซม
      พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
  
ราคา 2800 บาท
   » โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้อัด ขนาด 60*150*75 ซม
      พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
ราคา 3390 บาท
    » โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้อัด ขนาด 60*180*75 ซม
      พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
ราคา 3890 บาท
    » โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้อัด ขนาด 75*120*75 ซม
      พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
ราคา 3090 บาท
    » โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้อัด ขนาด 75*150*75 ซม
      พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
ราคา 3890 บาท
    » โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้อัด ขนาด 75*180*75 ซม
      พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว
ราคา 4190 บาท


 โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง เหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว หนา1.2 มม
 
 1.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 4690 บาท
 
2.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 6190 บาท
 
3.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 6390 บาท
 
4.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 5290 บาท
 
5.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 6590 บาท
 
6.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 7290 บาท

 


โต๊ะอาหารไม้ยาง ขาเหล็ก 1x2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสีดำ/ขาว

1. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 2,500 บาท
2. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 2,800 บาท
3. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ซม ราคา 3,200 บาท
4. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 2,800 บาท
 5. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 3,200 บาท
 6. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม ราคา 3,500 บาท
7. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*200*75 ซม. ราคา 3,900 บาท
8. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*220*75 ซม. ราคา 4,500 บาท
9. โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยาง ขนาด 75*240*75 ซม. ราคา 4,900 บาท

โต๊ะโรงอาหารหน้าฟอเมก้าขาว (เฉพาะตัวแม่)
ขาเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิล (ขาตาย) พ่นสีดำ/สีขาว

1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 1,400 บาท
2.ต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 1,600 บาท
3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 1,800 บาท
4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 1,600 บาท
5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 1,800 บาท
6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 2,000 บาท
 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง
1.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 1,500 บาท
2.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 1,800 บาท
3.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ซม ราคา 2,200 บาท
4.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 1,800 บาท
5.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,200 บาท
6.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม ราคา 2,500 บาทโต๊ะอาหารไม้เต็ง ขนาด 80*80*75 ซม. ราคา 2,200 บาท
ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล  พ่นดำ ขาตาย 


โต๊ะอาหารไม้ยางหนา 20 มิล ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสี
ขนาด 60*60*75 ซม. ราคา 1500 บาท
ขนาด 75*75*75 ซม. ราคา 2000 บาท
ขนาด 80*80*75 ซม. ราคา 2500 บาท
 
ม้านั่งไม้เต็ง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสีดำ ขาตาย
*กรณีขาเหล็ก 1.5 นิ้ว เพิ่มราคา 200 บาท /ตัว
 1.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย120xส45 ซม. ราคา 1,500 บาท ไม้เต็ง
2.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย150xส45 ซม. ราคา 1,800 บาท ไม้เต็ง
3.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย180xส45 ซม. ราคา 2,100 บาท ไม้เต็งม้านั่งโรงอาหาร หน้าฟอเมก้าขาว

 1.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย120xส45 ซม. ราคา 750 บาท หน้าขาว
2.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย150xส45 ซม. ราคา 950 บาท หน้าขาว 
3.ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30xย180xส45 ซม. ราคา 1,150 บาท หน้าขาว
ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง

1. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก.30*ย120*ส45 ซม. ราคา 1,100 บาท ระแนง
2. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก30*ย150*ส45 ซม. ราคา 1,300 บาท ระแนง
3. ม้านั่งโรงอาหาร ขนาด ก.30*ย180*ส45 ซม ราคา 1,500 บาท ระแนง
Current Pageid = 5